Sanna förklarar...

Under min praktik på We Stand App fick jag i uppdrag att driva en egen kampanj via våra sociala medier. Den kampanjen blev Sanna Förklarar. Ett projekt som ämnar att förklara fackspråk och krångliga termer som finns på nätet och göra dem lite mer lättbegripliga. 
Resultatet av kampanjen hittar du här. Använd det gärna för att skapa dialog under mentorstimmar, när ni snackar värderingar, rättigheter, skyldigheter eller faror på nätet, eller varför inte göra ett quiz på temat?

Näthat...

Här har jag på ett enkelt sätt förklarat begreppet näthat. 

loading...

Nätbrott...

Här har jag på ett enkelt sätt förklarat begreppet nätbrott.

loading...

Yttrandefrihet...

Här tar jag upp vad yttrandefrihet innebär. 

loading...

Civilkurage...

Här har jag förklarat vad som menas med civilkurage. 

loading...

Att anmäla brott...

Här har jag förklarat både vad som händer när man anmäler ett brott och hur man kan gå tillväga. 

loading...

Nätsäkerhet...

Här har jag förklarat varför det är viktigt att tänka på vad man gör och vilka man pratar med på nätet.

loading...

Nätetikett

Här har jag förklarat varför det är så viktigt med nätetikett. 

loading...