#goals stories

#GoalsStories är ett projekt för att lyfta fram berättelser om hur ungdomar verkligen mår och påverkas av influencers, perfektionshets och ouppnåeliga "goals" på sociala medier. Projektet drevs som ett examensarbete av Linnéstudenten Rebecka Lindström . We Stand App var samarbetspartner och publicerade alla berättelser anonymt på appen.  Du kan fortfarande skicka in din story!

Skicka in din #Goals story:

  • Här kan du enkelt ladda upp din #GOALS STORY om du sparat den i ett dokument. Annars skriver du din story direkt i rutan nedan.
    (max 50 MB)
  • Hur påverkas du av influencers, perfektionshets och ouppnåeliga "goals" på sociala medier?